Безплатно събитие Дискусия на тема „Как да помогнем на детето си да избере професия на бъдещето? – среща между бизнеса и родителите“

Изх. № РУО1-42394/02.12.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО 1-42097/30.11.2022 г. Ви уведомявам, че на 03.12.2022 г.  от 10.00 ч. ARC Academy организира дискусия на тема  „Как да помогнем на детето си да избере професия на бъдещето? – среща между бизнеса и родителите“. Събитието е подходящо за тийнейджъри и родителите им. Заедно с шестима професионалисти от няколко сфери ще се търсят отговори на въпроси като:

  • Кои са професиите на бъдещето?
  • Как комуникираме с децата си и ги насочваме към професиите на бъдещето?
  • Как технологиите ще присъстват в професиите на бъдещето?
  • Видеоигрите – възможност или заплаха?
  • Колко голяма е индустрията, която се занимава с разработване на видеоигри в България? Какви професии и възможности стоят зад нея?

Вход свободен. Регистрация на следния линк: ARC Academy. Място на провеждане: Аула, Elieff Center for Education and Culture, ул. “Университетски парк” 1, Студентски град в София

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД