Борба с коронавирус

Изх. № РУО 1-7739/06.04.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧН
ИTE ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7705/03.04.2020 г. от Столична община, Ви уведомявам, че във връзка с въведеното извънредно положение и предприетите мерки от правителството и от кмета на Столична община, свързани  разпространението на коронавируса и с цел ограничаване разпространението му на територията на града, моля да предприемете мерки по затварянето на училищните дворове и недопускане влизането на граждани в тях. При необходимост, можете да се обръщате за съдействие към органите на реда.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД