Брой групи по Религия през учебната 2023/ 2024 година

Изх. № РУО1-35636/01.11.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с актуализиране на информацията за обучението по религия в столичните образователни институции, моля в срок до 08.11.2023 г. да попълните следния формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo8i_Gds81-YYiLy5XXl_nTnmgtPRAREyohxmRWfb_CjjgGw/viewform?usp=pp_url

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД