Бюлетин за безопасност на движението по пътищата на ДАБДП

Изх. №РУО1-28037/15.07.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27316/11.07.2022 г. от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), приложено Ви изпращам бюлетин за безопасност на движението по пътищата на ДАБДП.

Приложение:

  1. Бюлетин за безопасност на движението по пътищата на ДАБДП.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД