Великденски конкурс на Софийски ученически съвет

Изх. № РУО 1-12717/21.04.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-12616/20.04.2021 г., Ви уведомявам, че по повод наближаващите Великденски празници Софийският ученически съвет организира конкурс за ученици от I до XII клас.

 

Приложение:

  1. Покана и условия за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД