Великденското математическо състезание за ученици от първи до десети клас

Изх. № РУО1-10376/28.03.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от председателя на Съюза на математиците в България, секция „Изток“  с вх. № РУО 1-10274/28.03.2024 г. Ви уведомявам, че на 27.04.2024 г. ще се проведе  Великденското математическо състезание за ученици от първи до десети клас, както следва: за учениците от I клас – 60 минути; за учениците от II клас до X  клас – 90 минути.

Форматът на състезанието е тест с 15 задачи с избираем отговор. Задачите за X  клас са във формат НВО.

Състезанието ще се проведе в 43. ОУ – бул. „Сливница“ №45,  108. СУ – жк „ Дружба I, ул. 5038, №15, ЧСУ  „Питагор“ – бул. „Никола Мушанов“ № 147 /за 4-7 клас/, ПЧМГ – бул. „Ген. Д. М. Скобелев“ №58.

Заявки за участие с приложен списък се приемат в съответното училище най-късно до 24.04.2024 г.

За повече информация: тел. 0988903025.

Моля да сведете информацията за състезанието на вниманието на учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД 

  

МИЛЕН БАЛДЖЕВ  

НАЧАЛНИК НА РУО 

СОФИЯ-ГРАД 

/съгласно заповед №РД10-437/15.03.2024 г.

на министъра на образованието и науката/