Великденско боядисване на яйца

Изх. № РУО1-13317/24.04.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13076/23.04.2024 г. Ви уведомявам, че за поредна година Софийската митрополия организира празнично боядисване на великденски яйца и спортни игри, в които са поканени да се включат деца и ученици от столични детски градини, училища и центрове. Събитието ще се проведе на 02.05.2024 г. – Велики четвъртък, от 11:00 ч. до 12:30 ч. на площад „Света Неделя“. Предвидено е при дъждовно време събитието, което е част от Календара на културните събития на Столична община, да се проведе в подлеза между Президентството и Министерски съвет.

Участие може да заявите тук:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX78yKVJVIZDXnAVBWs772BM-kFHlyv1p6htljNRYEqnQgfg/viewform

Моля да запознаете с инициативата учителите, децата и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД