Великденско боядисване на яйца

Изх. № РУО1-7698/21.03.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ

ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-7047/16.03.2023 г. Ви уведомявам, че за поредна година с благословението на Негово Светейшество Неофит митрополит софийски и патриарх български на 13.04.2023г., Велики четвъртък от 10:00 ч. до 11:30 ч. на площад „Света Неделя“ ще се проведе празнично боядисване на великденски яйца и спортни игри, в което са поканени да се включат деца от столични детски градини, училища и центрове.

Участие може да заявите тук:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDNNVRAjWV6ruOr1axUXSMTHZt8tyEq-0rjBivyQZ4RP6Asg/viewform?usp=sf_link

Моля да запознаете с горепосочената информация учителите, децата и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД