Вечерна и задочна форми на обучение

Изх. № РУО1-6795/14.03.2023

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

осъществяващи вечерна и задочна форма на обучениe

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с анализ на тенденцията за осъществяване на обучение във вечерна и задочна форма, моля в срок до 24.03.2023 г. да изпратите на e-mail: [email protected] попълнени приложените справки.

 

Приложения:

  1. Справка за вечерна форма на обучение.
  2. Справка за задочна форма на обучение.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД