Вечерна и задочна форми на обучение.

Изх. № РУО1- 3505/10.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

осъществяващи вечерна и задочна форма на обучениe

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София – град за учебната 2019/2020 г., във връзка с анализ на тенденцията за осъществяване на обучение във вечерна и задочна форма, моля в срок до 09 март 2020 г. да изпратите на e-mail: [email protected] попълнена приложената справка.

 

Приложения:

  1. Справка вечерна и задочна форми на обучение – 2019-2020_справка бланка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД