Видеоклип и детска песен, предоставени от УНИЦЕФ

Изх. № РУО1-24744/16.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-302/15.09.2020 г. на МОН представям на Вашето внимание видеоклип и детска песен, разработени по инициатива на УНИЦЕФ в България, с които да се насочи вниманието на децата от предучилищна възраст към навика и начина за миене на ръцете.

Текстът на песента е подходящ за деца от предучилищна възраст, а темата е особено актуална и би подкрепила усилията на учителите и родителите при изграждането на този така значим навик за често и правилно миене на ръцете.

В тази връзка изпращам линк, от който може да бъде изтеглена песента:

https://wetransfer.com/downloads/a1e57f516556f613570906ae640b5eed20200911153603/41e8afe7a1492043f73db64c69d1f5f720200911153627/8433fa

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД