Видеоконферентна връзка с Международната космическа станция

Изх. № РУО1-20917/24.06.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писма на Атлантическия клуб в България, вх. № РУО1-20491/22.06.2021 г., и на министерството на образованието и науката, №9105-207/23.06.2021 г., Ви информирам, че на 26 юли 2021 година България ще осъществи видеоконферентна връзка на живо с Международната космическа станция. Това ще бъде изключителна възможност за ученици от цялата страна и Европа да зададат своите въпроси директно към астронавтите от НАСА и ЕКА. Еднодневното събитие „Ало, Космос! Говори България!“ ще бъде предшестван о от конкурс за набиране на въпроси от ученици на възраст между 6 и 19 г. Повече от 30 признати български организации, свързани с точните науки (STEM) и космическите изследвания, ще си партнират с Посолството на САЩ в София като домакин на тази забележителна проява. В чест на своя 30-ти юбилей, Атлантическият клуб в България ще координира инициативата.

Министерството на образованието и науката е активен партньор на събитието като продължение на политиката за развитие на дарбите и заложбите на учениците, в контекста на STEM знанието и неговия приложен характер.

Регистрацията за събитието ще започне на 1-ви юли 2021 г..

Гореспоменатия конкурс ще се проведе в периода между 21-ви юни и 2-ри юли 2021 г..

Повече информация за условията и наградите може да намерите тук.