Виртуална инициатива „ПАРА Робо Инкубатор“

Изх. № РУО1-39737/02.12.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-409/01.12.2021 г., вх. № РУО1-39532/01.12.2021 г. Ви уведомявам, че сдружение „Професионална асоциация по роботика и автоматизация“ (ПАРА) организират виртуална инициатива „ПАРА Робо Инкубатор“.

Желаещите да се включат в инициативата „ПАРА Робо Инкубатор“ е необходимо да представят проекти, обвързани с автоматизация и роботика, целящи да  решат реални проблеми от практиката в тези сфери. Проектите може да бъдат представени само на ниво идея или да са в по-напреднал етап, като целта на ПАРА е да подмогне работата на участниците и в рамките на шест месеца отличените проекти да стигнат до работещ прототип.

Фокус на проектите могат да са: роботи, дронове, хардуер, проекти в сферата на земеделието, хардуер/софтуер в областта на производството, интернет на нещата, machine vision, AR&VR (добавена и виртуална реалност) и АI&ML (изкуствен интелект и машинно самообучение).

Срок за кандидатстване до 31 януари 2022 г.

Повече информация и насоки за кандидатстване може да намерите на адрес: https://www.incubator.para.expert/.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ЕЛЕНА ИВАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД02-2643/30.11.2021 г.

на началника на РУО – София-град)