Виртуално изложение на образованието

Изх. № РУО1-24930/17.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-24709/16.09.2020 г. от DARBI Ltd., Ви уведомявам, че на 19 септември 2020 г. ще се проведе второто в България Виртуално изложение на образованието, в което ще участват български университети, Американския университет, чуждестранни институции и специализирани консултанти за образование.

Участието в събитието е безплатно, необходима е само регистрация на следния линк: www.vefbulgaria.com

Демо на изложението е достъпно на адрес: https://www.youtube.com/watch?

Моля да информирате учениците от повереното Ви училище за изложението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД