ВКЛЮЧВАНЕ В ИНИЦИАТИВАТА „ПОСЛАНИК НА ДОБРОТО“

Изх. № РУО1-25657/23.09.2020 г

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

 

Във връзка с писмо на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, вх. № РУО1-24583/16.09.2020 г., Ви уведомявам, че  през 2019 г. Държавната агенция за закрила на детето организира Празник на доброто по повод 30 години от приемането на основополагащия документ Конвенцията на ООН за правата на детето. В Агенцията са постъпили стотици истории за сторено добро от цялата страна, като една малка част от тях са заснети и показани на Празника на доброто, който Държавната агенция за закрила на детето организира в деня на християнското семейство и младеж в Националния дворец на културата.

Тази година е изпълнена с много предизвикателства пред хората в страната и целия свят, с настъпилата пандемия COVID-19. В тази връзка ДАЗД възнамерява да събере отново истории за хора, помогнали на дете и/или на семейството му в труден момент, беда, тежък инцидент, и са променили житейска съдба. Най-вълнуващите от всички събрани истории от цялата страна ще бъдат заснети и популяризирани от Държавната агенция за закрила на детето.

По този повод Ви каним да станете Посланик на доброто и очаквамe:

  • да ни изпратите до 5 на брой истории за сторено добро;
  • обем: до една стандартна страница за всяка история – A4, 2500 знака;
  • краен срок за изпращане 1 октомври 2020 г. ;
  • посочете лице за контакт, с което да се свържем, при необходимост.

Координати за връзка със служител на ДАЗД: Ваня Кирилова, държавен експерт в дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, телефон: 02/933 90 58, електронна поща: [email protected].

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА  РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА  РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД 02-2121/ 17.09.2020 г.

на началника на РУО – София-град/