Включване в програмата „Panda labs“ WWW България

Изх. № РУО1-6636/28.02.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-220/21.02.2024 г., вх. № РУО 1-5711/22.02.2024 г., Ви уведомявам, че от 11.03. до 28.04. 2024 г. програмата „Panda labs“ организира седми семестър „Бъдещето на природата“ за ученици и младежи на възраст от 15 до 25 години.

Младежката иновационна програма Panda labs включва тематични хекатони, които се провеждат в онлайн формат и позволяват включване на младежи от цялата срана.

Фокус на семестъра „Бъдещето на природата“ са иновациите, вдъхновени от природата, както и решенията за неотложни екологични проблеми. В програмата са включени и два хекатона на тема „Иновации за човека от природата“ и „Устойчив начин на живот“. Отборите победители в хекатоните ще получат възможност за участие в Мастър клас, който ще се проведе в град София с финансиране от 7000 лв.

Регистрацията е онлайн до 03.03.2024 г., в платформата на Panda labs: https://www.wwf.bg/kakvo-pravim/mladezhka-angazhiranost/panda-labs/

Моля да информирате учениците за възможността да се включат в програмата „Panda labs“ WWW България.

 

Приложение:

  1. Информационен материал.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД