Включване в програмата „Panda labs“ WWW България

Изх. № РУО1-38290/18.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-370/14.10.2022 г., вх. № РУО 1-38139/14.10.2022 г., Ви уведомявам, че програмата „Panda labs“ WWW България е насочена към ангажиране  на учениците и младежите на възраст от 15 до 25 години с въпросите за околната среда и климатичните промени. „Panda labs“ е младежка иновационна програма, в която ученици и студенти създават вдъхновяващи решения за преодоляване на сериозни екологични и социални предизвикателства.

Желаещите да участват в програмата следва да се регистрират в платформата www.pandalabs от 20.09. 2022 г.до 20.10.2022 г.

Моля да информирате учениците за възможността да се включат в програмата „Panda labs“ WWW България.

 

Приложение:

  1. Информационен материал.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД