„Временна научна лаборатория за деца на БАЙЕР“

Изх. № РУО1-33290/23.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-387/18.11.2020г., вх.№РУО1-32802/18.11.2020г., Ви уведомявам, че “БАЙЕР“ провежда временна научна лаборатория за деца.

Инициативата е безплатна за децата. През 2015 г. тя се провежда за първи път само на територията на гр. София. Идеята на организаторите е предвид пандемията от COVID-19, „Байлаб“ да не се провежда в досегашния формат на сесии на живо, а да предостави дигитални ресурси под формата на експерименти, които нагледно обясняват природни явления. В специално създадена за целта онлайн платформа на проекта: bayer.bg/baylab, материалите ще са с безплатен достъп и без нужда от регистрация от 23.11.2020 г. Част от тях ще са във формат, подходящ за сваляне и ползване извън платформата. Предложените опити и дейности за деца на възраст от 5 до 12 г. са интересни, полезни и достъпни за децата на тази възраст. Лабораторията допринася за повишаване на интереса към химията и биологията, предизвиква желание за учене чрез забавен, приятен и ангажиращ начин и ще подкрепи усилията на преподаватели и родители в настоящата ситуация.

Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата на „Байер“ за провеждането на временната научна лаборатория за деца вече шеста поредна година.

При проявен интерес от Ваша страна можете да посетите сайта:

https://www.bayer.com/bg/bg/baylab-bulgaria

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1972/13.11.2020 г. на министъра на образоването и науката)