Временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

Изх. №РУО1-20461/05.08.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо с вх. № РУО1-20355/05.08.2020 г. от Столична регионална здравна инспекция , относно временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.08.2020 г. до 31.08.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД