Временно спиране на достъп до електронната поща и сайта на РУО – София-град

Изх.№РУО1-20457/05.08.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че в периода 6 – 7 август 2020 г., сайтът на РУО – София-град, електронната поща, уеб порталите, страниците на МОН, системите, разработени по проекти, както и регистрите, поддържани от министерството няма да бъдат достъпни, във връзка с подобряване на услугите за своите клиенти от страна на ЧЕЗ електроразпределение.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД