Връчването на годишна награда „Училището в музея, музеят в училището“

Изх. № РУО1-13063/05.06.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на Комисията по образование и наука към 44. Народно събрание с вх. № РУО 1-12896/04.06.2020 г., Ви уведомявам, че срокът за подаване на документи за специалната годишна награда „Училището в музея, музеят в училището“ се удължава до 31.07.2020 г. Наградата е за културни институции, реализирали образователни програми съвместно с училища и детски градини.

Правилата за номиниране и награждаване на културни институции могат да бъдат намерени на:

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2586/news/ID/797

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД