Връчването на годишна награда „Училището в музея, музеят в училището“

Изх. № РУО1-6669/13.03.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на Комисията по образование и наука към 44 Народно събрание с вх. № РУО 1-6601/13.03.2020 г., Ви уведомявам, че през 2020 година Комисията по образованието и науката, за втора поредна година, ще организира връчването на специалната годишна награда „Училището в музея, музеят в училището“. Тя е за културни институции, реализирали образователни програми съвместно с училища и детски градини.

Правилата за номиниране и награждаване на културни институции могат да бъдат намерени на:

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2586/news/ID/797

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД