Връчване на грамоти на класираните участници на първите три места от всеки клас от Математическото състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО 1-19285/25.05.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че връчването на грамотите на класираните участници на първите три места от всеки клас от област София-град от Математическото състезание „Европейско кенгуру“ за учебната 2021/2022 година ще се проведе на 27.05.2022 г. от 10.00 ч. в СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ № 61.

Повече подробности на сайта на СМГ: https://smg.bg/uspehi-rezultati-novini/2022/05/23/6178/nagrazhdavane-na-uchenitsite-zaeli-prizovi-mesta-na-matematicheskoto-systezanie-evropeysko-kenguru-2022-godina/

Моля да уведомите класираните ученици от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД