Връчване на грамоти на класираните участници на първите три места от всеки клас от Математическото състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1-15495/26.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Уведомявам Ви, че връчването на грамотите на класираните участници на първите три места от всеки клас от област София-град от Математическото състезание „Европейско кенгуру“ за учебната 2022/2023 година ще се проведе на 30.05.2023 г. от 17.00 ч. в СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ № 61.

Повече подробности на сайта на СМГ: https://smg.bg/.

Моля да уведомите класираните ученици от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД