ВСИЧКИ ЗАЕДНО УСПЯХМЕ! НЕКА ПРОДЪЛЖИМ!

Изх №РУО1-7332/27.03.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В дните на извънредното положение в страната ни и в света, за пореден път показахме, че заедно можем повече и успяваме, защото сме заедно – учители, родители, ученици. Вие, уважаеми колеги учители и директори, доказахте с делата си своята готовност да направите и невъзможното в полза на учениците. Благодаря Ви за отдадеността и труда, за креативността и творчеството, за силата и смелостта!
В тези кризисни дни екипът на РУО – София-град работи също толкова интензивно, с грижа за всеки учител и директор, с отговорност за всеки ученик и родител.
След дните на търсене и вземане на бързи решения, след направения анализ на изминалия период Ви препоръчваме следното:
Практиката за преподаване с отворени и затворени образователни групи през социалните медии като фейсбук е свързано с редица опасности – изтичане на личните данни на учениците и продуктово позициониране. Освен това работата в социалните медии е с ниска образователна ефективност.
Дистанционното обучение може да продължи поне до 13 април 2020 година. Това ни изправя пред задачата да го направим още по-пълноценно. Учителите имат време да се приспособят към по-ефективните електронни платформи, като се запознаят с възможностите им чрез достъпните в интернет пространството инструкции и чрез квалификация с помощта на по-напреднали колеги.
За подобряване качеството и ефективността на обучението в електронна среда препоръчваме учителите във Вашето училище, поетапно и при възможност, да преминат към използване на ресурсите на Microsoft Teams, Google Classroom и на други образователни платформи в защитена среда, да споделят и да ползват създадената Национална електронна библиотека на учителите /Електронно хранилище за учебно съдържание/ – https://e-learn.mon.bg, да продължат работата си на мисионери на знанието в дигитално измерение.
Разнообразните интернет приложения, социалните мрежи и електронна поща могат да продължат да се използват при необходимост от комуникация с родителите, с колегите, с учениците.

ВСИЧКИ ЗАЕДНО УСПЯХМЕ! НЕКА ПРОДЪЛЖИМ!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД