Втора есенна среща на Академията за практическа психология в образованието и секцията „Психология в образованието“

Изх. № РУО1-27684/06.10.20 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27391/05.10.2020 г., Ви уведомявам, че на 08.10.2020 г. от 18.30 ч. в Zoom ще се проведе онлайн втора есенна среща на Академията за практическа психология в образованието и секцията „Психология в образованието“ към Дружеството на психолозите в България на тема „Входните психологически оценявания в началото на учебната година: Кои са те и защо и как да ги провеждаме“. За участие в онлайн срещата следва да се направи предварителна регистрация с упоменати име и статут на електронен адрес : [email protected]. Това е необходимо за онлайн участието чрез Zoom, тъй като за включване в него е нужен хиперлинк и парола. Подробности относно срещата можете да изтеглите от https://bit.ly/34v8ITQ .

Моля да информирате педагогическите съветници и психолозите в поверената Ви образователна институция за инициативата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АНТОАНЕТА ГРИГОРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-2249/05.10.2020 г. на началника на РУО – София-град/