Втора национална конференция „Информационни технологии и автоматика“

Изх. № РУо1-10734/18.04.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-9634/05.04.2023 г. Ви уведомявам, че Химикотехнологичен и металургичен университет – София организира Втора национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“, която ще се проведе на 25 и 26 април 2023 г. в гр. София. Конференцията е под патронажа на президента на Република България – Румен Радев.

В конференцията са поканени да вземат участие ученици под ръководството на техните учители с представяне на доклад, постер, презентация в следните тематични направления:

  1. Технологиите и дигиталния свят.
  2. Програмиране.
  3. Разработване на интернет-приложения.
  4. Автоматизация и роботика.
  5. Интернет на нещата.
  6. Софтуерни продукти за анализ и вземане на решения.
  7. Умни домове, офиси, училища, градове.
  8. Изкуствен интелект.
  9. Виртуална и добавена реалност.

Участието в конференцията е без такса.

Допълнителна информация може да намерите на интернет сайта на конференцията: https://mmu2.uctm.edu/itaconf/.

Моля информацията за конференцията да достигне до учителите и учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-393/28.03.2023 г.

на министъра на образованието и науката)