Втора Национална среща на ученическите съвети на 10.11. и 11.11.2023 г. в гр. Пловдив

Изх. № РУО1-32939/10.10.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-32832/10.10.2023 г. Ви уведомявам, че Националният ученически парламент организира втора Национална среща на ученическите съвети, която ще се проведе на 10 и 11.11.2023 г. в гр. Пловдив. Дейността на Националния ученически парламент е финансирана по Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия и се осъществява с подкрепата на Асоциация „Голям Брат Голяма Сестра – България“, която притежава богат и дългогодишен опит в менторството и работата с млади хора. Асоциацията притежава и акредитация по програмата „Еразъм+“ в областта на младежта.

Националната среща на ученическите съвети ще предостави възможност за диалог по ключови теми за българските ученици, сред които борбата с насилието в училище, дигиталното образование, външното оценяване, доброволчеството и гражданското участие на учениците.

Формулярът за регистрация за участие в Националната среща е на следния линк: http://forms.gle/tCN849u3xbpe8fxm9

Крайният срок за регистрация е 20.10.2023 г.

За допълнителна информация може да използвате страницата на Националния ученически парламент: http://www.studentcouncilbg.org

Моля да сведете информацията за срещата на вниманието на председателите на ученическите съвети в поверенoто Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-839/05.10.2023 г. на министъра на образованието и науката/