Втора национална ученическа конференция на тема „Лидерството днес“

Изх. № РУО1-4594/24.01.2022 г.

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3834/20.01.2022 г., Ви уведомявам, че Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира Втора национална ученическа конференция на тема „Лидерството днес“, която ще се проведе онлайн на 11 март 2022 г. в платформата Google Meet.

Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади: 28 февруари 2022 г. на следния линк: https://vuzf.bg/forms/student-conference

Краен срок за изпращане на пълните доклади: 7 март 2022 г. на е-mail: [email protected]

Краен срок за регистрация за участие в конференцията без представяне на доклад: 9 март 2022 г. на е-mail: [email protected].

 

Приложение: Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД