Втори национален детски конкурс на тема: „Мартеници от гайтан“

Изх. № РУО1-3720/11.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-3609/11.02.2020 г., Ви уведомявам, че срокът за приемане на мартеници за конкурса „Мартеници от гайтан“, организиран от Регионалния етнографски музей на открито „Етър“ – гр. Габрово, се удължава до 20.02.2020 г. Журирането ще се извърши на 21.02.2020 г., а награждаването на победителите в конкурса – на 01.03.2020 г.

За повече информация:

Любомира Иванова – тел.: 0884/772415; 066/810560; e-mail: [email protected]

Росица Бинева – тел.: 0884/772156; 066/810587; e-mail: [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД