Втори Национален ученически конкурс за детска рисунка „Светът е цветен за всички детски очи“

Изх. № РУО1-10584/07.04.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-10343/05.04.2021 г. Ви уведомявам, че Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе, обявява Втори национален ученически конкурс за детска рисунка „Светът е цветен за всички детски очи“ – Русе, 2021 г. Конкурсът е посветен на 1 юни – Международен ден на детето и е насочен към деца и ученици до 18 години. Крайният срок за изпращане на конкурсните творби е 17 май 2021 година.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

Приложение:

  1. Статут на Втори национален ученически конкурс за детска рисунка „Светът е цветен за всички детски очи“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД