Втори национален фестивал за театрални постановки на чужд език „Словото – сила и необятност“

Изх. № РУО1-5464/28.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. РУО1-4995/24.02.2023 г. Ви уведомявам, че от 09.06.2023 г. до 11.06.2023 г. в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Велинград ще се проведе Втори национален фестивал за театрални постановки на чужд език „Словото – сила и необятност“. Участници могат да бъдат ученици от I клас до ХII клас, разпределени в четири възрастови групи: I-IV клас; V-VII клас; VIII-X клас и XI-XII клас.

Целта на фестивала е да се създаде интерес към изучаване на руски език, немски език, испански език и английски език,  да се докоснат учениците до пълнотата и богатството на българския език и да се популяризира училищния театър.

Срок за изпращане на заявки за участие във фестивала: до 02.04.2023 г.  на електронна поща: [email protected]

При възникнали въпроси: Филип Филипов, тел. 0898433939.

Приложения:

  1. Регламент.
  2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД