Втори Философски филмов фестивал – срок за изпращане на творбите – 15.04. 2024 г.

Изх. №РУО1-8696/14.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8639/14.03.2024 г. от Българско философско общество, Ви уведомявам за възможността за участие на Втория Философски филмов фестивал за ученици. Регламентът, литература и допълнителна информация може да намерите на сайта на конкурса: https://philosophyfilmfest.wordpress.com/ . Срокът за изпращане на творбите е 15.04. 2024 г.

Желая творчески успехи на участниците!

 

Приложение:

  1. Плакат на събитието

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД