Второ издание на Лятна школа по науките за Космоса и Земята „Проф. Марин Бъчеваров“

Изх. РУО1 – 10137/10.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от доц. д-р Петко Недялков – заместник декан на Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ с вх. № РУО1 – 9552 от 04.04.3023 г. Ви предоставям следната информация:

Катедра „Астрономия“ към Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ организира второ издание на Лятна школа по науките за Космоса и Земята „Проф. Марин Бъчеваров“ от 12 до 21 юли 2023 г. в Осоговската планина. Основен акцент в школата е астрономията и астрофизиката, но силно засегнати са още поне две направления в науката – метеорологията и геофизиката. Второто издание на лятната школа по науките за Космоса и Земята „Проф. Марин Бъчеваров“ е достъпна за ученици, които завършват 9, 10 или 11 клас през 2023 г. и имат интерес към астрономия и/или метеорология и геофизика. В програмата са предвидени разнообразни наблюдателни задачи, които се осъществят под ръководството на професионални астрономи с помощта на над 15 телескопа, като участниците се разпределят на малки групи. Предвидени са, както наблюдения с професионални астрономически цифрови камери, така и с фотоапарати, а също и визуални наблюдения с телескопи. В дневните часове се провеждат наблюдения на слънчевата активност – слънчеви протуберанси и петна. Ежедневно се извършат професионални метеорологични измервания, както чрез прибори на място, така и чрез пряк достъп до най-нови данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Предвидена е богата лекционна програма и разнообразни демонстрации. Организатор на школата е катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Провежда се с активното участие на учени от катедра „Метеорология и геофизика“ към СУ, астрономи от Института по астрономия с НАО Рожен към БАН, синоптици от НИМХ и други. Школата се провежда в хотел „Три Буки“, който е разположен на 1570 метра надморска височина и е достатъчно отдалечен от светлинното и прахово замърсяване от населени места. Небето над местността е изключително подходящо, тъмно и чисто за провеждане на астрономически наблюдения. След изключително успешното първо издание на школата през 2022 г. катедра „Астрономия“ към ФзФ на СУ организира второ издание на школата. То ще се проведе на същото място от 12 до 21 юли 2023 г. Програмата ще бъде по-балансирана, още по-разнообразна и с два дни по-дълга. Кандидатстването за участие в школата е в два кръга, като местата са ограничени и са достъпни само за ученици в 9, 10 или 11 клас на текущата учебна година (2022/2023). Първият кръг е отворен от 20 март до 28 април 2023 г. включително като е необходимо попълването на кратък въпросник, достъпен тук: https://forms.gle/HxVuZaUor44KQGky9. Допуснатите до втори кръг участници ще бъдат уведомени лично на предоставения от тях e-mail адрес с дата, час и повече информация за формата на протичането му.

За въпроси относно школата пишете на [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД