Второ преработено и допълнено издание на „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца от 3- до 7-годишна възраст“

Изх. № РУО1-22555/02.09.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столичната регионална здравна инспекция с вх. № РУО1-22385/01.09.2020 г. Ви уведомявам следното:

В бр. 87 от 05.11.2019 г на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 на МЗ от 2011 г. за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години в детските заведения, с която са въведени новите изисквания на актуализираната Наредба за физиологичните норми за хранене на населението от 2018 г.

По този повод Министерството на здравеопазването е утвърдило второ преработено и допълнено издание на „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца от 3- до 7-годишна  възраст“, разработен от водещи специалисти по хранене и диететика на Националния център по обществено здраве и анализи. Сборникът с рецепти за деца се прилага за организирано хранене в общинските, държавните и частните детски градини и в училищата за децата от подготвителните групи, както когато храната се приготвя на място в детските градини и училищата, така и когато се осигурява на базата на кетъринг.

Настоящото издание включва рецепти за закуски, супи, основни ястия, десерти и напитки, като към всяка от тях е приложен изчислен химически състав, което позволява да се планира и контролира приемът на енергия и хранителни вещества от децата, съгласно научнообоснованите актуализирани нормативни актове.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1347/20.08.2020 г.

на министъра на образованието и науката/