Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град от 26 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

Изх. № РУО1-11997/28.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо с вх. № РУО1-11905/27.05.2020 г. на Столична регионална здравна инспекция за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град от 26 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

Приложение:

  1. Писмо на СРЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 26 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД