ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД РД-01-289/02.06.2020 г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № РУО1-13278/08.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на директора на Столична регионална здравна инспекция с вх. № РУО 1-12872/04.06.2020 г., свързано с отмяна на заповед № РД-01-287/20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, и въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 2 юни 2020 г. до 14 юни 2020 г., на територията на Република България.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД