Въвеждане на данни за бюджет 2020 г.

Рег. № РУО1-25599/03.08.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ

СОФИЯ-ГРАД

            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,     

В изпълнение на писмо на Министерство на образованието и науката с вх. № РУО1-24889/26.07.2021 г. Ви уведомявам, че в срок до 27.08.2021 г. е задължително да въведете в информационната система за администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и училищното образование на Министерство на образованието и науката данните за бюджет 2020 г. на Вашата институция и преходния остатък за 2020 г., в бюджет 2021 г., като посочите дата 01.01.2021 г. При въвеждането на преходния остатък е необходимо той да бъде разпределен по параграфи, като се посочи източника на средствата, а не само да се въведе като сума.

Информирам Ви, че е задължително да изпълните същите задължения, като си проверите попълването на всички финансови показатели за Вашата институция за периода 2018 г. до месец юни 2021 г.

Приложено Ви изпращам списък на образователните институции, които задължително трябва да изпълнят ангажиментите си срочно!

            Приложение: Списък

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД