ВЪВЕЖДАНЕ НА ОЦЕНКИ ОТ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПК В ПЛАТФОРМАТА ЗА ДЗИ

Изх. № РУО1-13825/12.06.2020 г.

СПЕШНО!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, училища с професионални паралелки НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-13815/12.06.2020г., Ви уведомявам, че в платформата за ДЗИ – https://admin.zamaturite.bg е добавена нова функционалност за въвеждане на оценка от държавния изпит за придобиване на СПК за всеки ученик, посочил в заявлението си, че ще се явява на посочения изпит.

В срок до 12.06.2020 до 11.00 часа, е необходимо да въведете оценките като спазвате следната последователност:
От меню „Оценки“->“Въвеждане“ се въвежда оценката от държавния изпит за придобиване на СПК за всеки ученик. Може да се маркират и неявилите се ученици за този изпит. Ако някой ученик е маркиран като неявил се, то системата не позволява да му се въведе оценка. При натискане на бутон „Въвеждане“ се отваря прозорец, в който се въвежда оценка от 2 до 6 с разделител десетична точка. Оценката ще бъде записвана до втория знак след десетичната точка. Тази оценка е средно аритметично число от оценките по теория и практика от държавния изпит за придобиване на СПК.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД