Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3699/13.02.2023 г. от Националния дворец на децата,   приложено Ви изпращам информация за предстоящи изяви от Националния календар за изяви по интереси на Министерство на образованието и науката за учебната 2022/2023 година.

Изх. № РУО1-3984/15.02.23г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3699/13.02.2023 г. от Националния дворец на децата,   приложено Ви изпращам информация за предстоящи изяви от Националния календар за изяви по интереси на Министерство на образованието и науката за учебната 2022/2023 година.

За допълнителна информация: Национален дворец на децата, тел.: 02 920 23 17, вътр. 404, 408 и 409.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД