Възможност за безплатно използване на ледена пързалка в Княжеска градина

Изх. № РУО1-43179/09.12.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „София – Европейска столица на спорта“ с вх. №РУО1-43128/08.12.2022 г., Ви уведомявам, че от 01.12.2022 г. за първи път в София отвори врати новоизградена ледена пързалка в парковото пространство в Княжеската градина като част от Ice Park Sofia. Основни организатори на идеята са Фондация „София- Европейска столица на спорта“, съвместно с фирма „АСТ Сервиз“ ЕООД, която има опит в изграждането на зимни атракциони във всички големи столици в Европа. Леденият парк ще остане на разположение на жителите и гостите на столицата до 1.03.2023 г. В тази връзка Фондация „София – Европейска столица на спорта“ като структура на Столична община, насочена към децата на София, предлага след 09.01.2023 г. всеки делничен ден (без понеделник) учениците от столичните училища да имат възможността безплатно да ползват съоръжението. Поради двусменния режим на обучение в някои училища, Фондацията предлага две възможности за използване на пързалката през деня:

  • сутрешна сесия от 9:45 до 11:00 часа;
  • следобедна сесия от 15:45 до 17:00 часа.

Пързалката ще е възможно да се посещава само от групи ученици по училища (не поединично) в посочените интервали въз основа на предварително изготвен график. Капацитетът на пързалката е 150 – 200 деца на сесия. На място могат да се ползват кънки от гардероба. Във връзка с това е необходимо в най-кратки срокове желаещите директори и/или учители да подават съответната заявка към Фондацията. Редът за използване на пързалката ще бъде съответно по реда на записване, като всяко училище ще бъде уведомявано за точния ден, според тяхното желание за сутрешна или следобедна сесия.

Заявките следва да съдържат име на училището, желана сесия (сутрин или следобед), брой деца и възраст, както и име и телефон за връзка с учителя, който ще ги придружава. Електронната поща, на която може да се подават заявките е [email protected].

За повече информация и контакт можете да се обръщате към Николай Стоилов – 0885515030.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД