Възможност за младежи за участие в програма за иновации и зелено предприемачество

Изх. № РУО1-14383/10.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУO 1-14028/05.05.2021 г., Ви уведомявам, че младежката програма на WWF Bulgaria „Panda Labs“ за зелено предприемачество и решаване на някои от най-неотложните екологични и социални проблеми в света, насочена към младежи на възраст между 15 и 25 години с афинитет към науката, технологиите, иновациите или предприемачеството, поставя началото на своя трети семестър – „Бъдещето на мобилността“. В него десетки младежи от цялата страна заедно с представители на бизнеса и на научните среди ще работят върху идеи за иновации в начините на придвижване, които да са природосъобразни.

Програмата е подкрепена от Министерство на образованието и науката.

Семестърът „Бъдещето на мобилността“ ще се проведе през юни и юли 2021 г. Младежите ще участват в интензивен, но вълнуващ тридневен хакатон (4-6 юли), разделени на отбори, които търсят решения на екологични и социални предизвикателства от световен мащаб. В това приключение те ще използват методологията „дизайн мислене“, насърчаваща генерирането на нестандартни решения. Специално подбраните казуси се базират на реални проблеми в сектора и изискват иновативни бизнес отговори, а участниците ще бъдат насочвани от изявени професионалисти, както и от доброволци-фасилитатори. Отборите-победители ще получат възможност да се включат в мастърклас на живо в град София (12-18 юли 2021 г.). Основни критерии за определяне на победителите са екипна работа, оригиналност на идеята и приложимостта й в реални условия. Отборът, разработил най-добрия бизнес-план към иновативната си идея, ще бъде награден със стипендия в размер на 10 000 лв., за да създаде неин прототип.

Платформата за кандидатстване вече е отворена, като крайният срок за регистрация е 16.05.2021 г.

За допълнителна информация: Лилия Аракчиева ([email protected]; 0894 066 359) и Виктория Табакова ([email protected]; 0898 443 669).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД