Възможност за участие в обучителна програма за ученици „Киберскаут“

Изх. № РУО1- 32996/ 27.11.19 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-417/ 26.11.2019 г., с вх. № РУО1 – 32945/ 26.11.2019 г. Ви информирам, че Националният център за безопасен интернет, управляван от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, и Асоциация „Родители“ организират обучения по програма „Киберскаут“ за ученици от V клас.

Допълнителна информация за програмата „Киберскаут“ е публикувана на адрес:

https://www.safenet.bg/bg/iniciativi/173-cyberscouts.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД