В пантеона на Свободата – ритуално четене на Ботевата поезия

Изх. № РУО1-12607/18.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че по повод 2 юни – Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, и тази година РУО – София-град и Столична община са съорганизатори на проекта „В пантеона на Свободата“.

Проектът има за цел да възстанови процеса на инициация – личностна трансформация, осъществяваща се чрез преход от едно ниво на съзнанието към друго, по-висше. Съгласно теорията на проф. Панов, изследовател на Ботевата поезия, този процес е заложен в творбите на гениалния поет и е закодиран в начина на подреждането им в сборника „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“. Чрез прочита по определен ред на поетичните текстове в този тържествен момент участниците навлизат в замисления от Ботев ритуал на поетапен отказ от личното, битовото и делничното и възприемането на обществения идеал като водещ мотив в решенията и постъпките на индивида. Така егоистичното у човека, осмяно и категорично отхвърлено, е заменено от безусловната отдаденост на решението за лична жертва в името на всеобщото благо – свободата.

Ритуалното четене ще се осъществи в пространството пред и около паметника на Васил Левски на бул. „Васил Левски“. Инициативата ще бъде разгласена чрез съобщение до медиите и ще се излъчва на живо по интернет.

Моля да имате предвид, че в ритуалното четене участват две групи ученици: група на индивидуално четящите, която ще бъде определена от организаторите; група за хоровото четене на стихотворението „Хаджи Димитър“, в която към индивидуалните изпълнители свободно се присъединяват неограничен брой ученици, учители, директори, родители, граждани.

Във Ваше лице приканваме ученици от Вашето училище да се присъединят към инициативата чрез участие в хоровото четене. При подбора на учениците и насърчаването им за участие моля да имате предвид принципите на доброволност и на подкрепа. Желателно е да познават текста на стихотворението „Хаджи Димитър“.

Организацията и координацията се осъществяват от Станислав Георгиев и Събка Попова, старши експерти по български език и литература в РУО – София-град. При желание на ученици от Вашето училище да участват в четенето, моля в срок до 13.05.2024 г. да изготвите списък с имената на учениците, на координатор от училището с телефон и електронен адрес за контакти и да го изпратите на адрес [email protected]. Важно е да се съобразите с обстоятелството, че 2 юни 2024 г. е в неделя.

Необходимо е да припомните на всички участници да спазват правилата за поведение на обществени места.

Конкретни указания за събитието ще бъдат публикувани допълнително.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД