„В пантеона на Свободата“ – ритуално четене на Ботевите стихотворения на 2 юни 2022 г.

Изх. № РУО1-20350/ 01.06.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От  2012 г. до 2016 г. на 2. юни – Деня на Ботев и на загиналите за свободата на България, РИО – София-град и Столична община реализираха в метростанция „Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ритуално четене на Ботевата поезия. Проектът „Ученици четат Ботев в метрото“ беше осъществен от ученици от столичните училища. Поради отворения характер и принципа на доброволно участие инициативата привлече учени от БАН, преподаватели от СУ „Св. Кл. Охридски“, граждани, намери широко отражение и в средствата за масова информация.

От 2019 г. дадохме ново начало на проекта и ново име – „В пантеона на Свободата“. По този начин променяме насочеността и разширяваме досегашния му обхват, но съхраняваме и обогатяваме идеята, поставена още със стартирането.

Съинициатор и съорганизатор на проекта е Столична община, чиято подкрепа е гарант за успешната му реализация. И тази година инициативата се осъществява с техническата подкрепа  на Младежката неправителствена организация „моКактус“.

Проектът има за цел да възстанови процеса на инициация – личностна трансформация, осъществяваща се чрез преход от едно ниво на съзнанието към друго, по-висше. Съгласно теорията на проф. Панов, изследовател на Ботевата поезия, този процес е заложен в творбите,  но гениалният поет е закодирал идеята в начина на подреждането им в сборника „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“. Чрез прочита на поетичните текстове в този тържествен момент и по определен ред участниците навлизат в замисления от Ботев ритуал на поетапен отказ от личното, битовото и делничното и възприемането на обществения идеал като водещ мотив в решенията и постъпките на индивида. Така егоистичното у човека, осмяно в сатиричните творби, бива категорично отхвърлено и заменено от решението за лична жертва в името на всеобщото благо – свободата.

Същевременно чрез стихотворенията „Обесването на Васил Левски“ и „Хаджи Димитър“ поетът революционер дава начало на изграждането на българския Пантеон на героите – духовен храм, в който нацията съхранява паметта пред подвига и се прекланя пред своите герои.

Големият продължител на това дело, наследено и обогатявано и днес, е народният поет Иван Вазов с цикъла оди „Епопея на забравените“, обезсмъртил имената на Възрожденците – просветители и революционери.

Своеобразното „посещение“ на този храм в деня на всенародна почит води до проникване в същността на българското, в невидимата от делничното традиция, която сплотява, съединява и ни прави силни.

Ритуалното четене ще се осъществи от ученици от столичните училища в пространството пред и около паметника на Васил Левски на бул. „Васил Левски“. Участниците ще разположат знамената на Република България и на Европейския съюз, портрета на Христо Ботев на паметника „Левски“. Отправяме покана към събитието да се присъединят ученици, учители, родители, граждани. Събитието ще се излъчи онлайн по интернет: https://youtu.be/SeIIxDFgsFU

с цел приобщаването на сънародниците ни у нас и в българските училища по света.

Четенето ще се реализира на 02.06.2022 г., четвъртък, между 10:30 и 12:30 ч. пред и около паметника на Васил Левски на бул. „Васил Левски“. Началото на ритуалното четене е предвидено да започне в 11:15 ч. Участниците (индивидуално или в малки групи) ще четат по ритуалния ред стихотворенията от сборника „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“, като този етап от четенето ще приключи непосредствено преди 12 ч. Преди зазвучаването на сирените, призоваващи да отдадем почит към героите на България, участниците и присъстващите на събитието ще се групират с лице към паметника на Васил Левски. След заглъхването на сирените групата ще прочете в хор Ботевото стихотворение „Хаджи Димитър“.

Целта ни е проектът да стане традиционен и поради уникалния си характер да се превърне в още една от специфичните отличителни черти на София.

Считаме, че присъединяването към ритуалното четене „В пантеона на Свободата“ е особено важно и е чест за всеки участник.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД