В помощ на учителите – Виртуална библиотека по иновационни образователни технологии – Русенски университет

Изх. № РУО1-10486/13.05.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-169/13.05.2020 г. с вх. № РУО1-10451/13.05.2020 г. Ви уведомявам, че Русенският университет е създал виртуална библиотека по иновационни образователни технологии в помощ на учителите, която е достъпна на адрес: http://ciot.uni-ruse.bg/virtualLibrary.html

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД