Глобалната инициатива „Световна седмица на парите“, 18.03-24.03.2024 г.

Изх. № РУО1-5004/16.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-42/12.02.2024 г., вх. № РУО1-4346/12.02.2024 г., Ви уведомявам че в периода 18.03-24.03.2024 г. стартира глобалната инициатива „Световна седмица на парите“. Национален координатор на инициативата е Джуниър Ачийвмънт България. В рамките на инициативата се предвижда реализиране на редица дейности за ученици от всички етапи на училищните образователни степени.

Моля да сведете информацията за инициативата до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Дейности в рамките на „Световна седмица на парите“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД