Глобална инициатива „Седмица на парите“ 21-27.03.2022 г.

Изх. № РУО1-10831/15.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-10389/10.03.2022 г., Ви уведомявам, че глобалната инициатива „Световна седмица на парите“ ще се проведе в периода 21-27 март 2022 г. Национален координатор на инициативата е Джуниър Ачийвмънт България. В рамките на инициативата се предвижда реализиране на редица дейности за учениците от всички етапи на училищните образователни степени.

 

Приложение:

  1. График на дейностите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД