Годишни награди „РЕГИОНАЛНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ В ПОДКРЕПА НА БДП“

Изх. № РУО1 – 12113/27.04.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-10741/18.04.2023 г. Ви уведомявам, че в навечерието на Деня на безопасността на движението по пътищата – 29 юни 2023 г., Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) ще връчи Годишни награди „Регионални и местни дейности в подкрепа на БДП“.  Инициативата е насочена към широк кръг организации – областни комисии по БДП, ОДМВР, общини, училища, детски градини, регионални дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението“ и гражданите, като чрез предварително определени категории се цели да се отличат тези от тях, които активно работят по темата.

Училищата и детските градини могат да участват в категория „Образователна среда в подкрепа на БДП“. За да заявите участие, следва да попълните и изпратите кратка онлайн анкета на посочения в настоящето писмо линк, в срок до 12.06.2023 г. Оценката ще се извърши от експертна комисия с участието на представители на ДАБДП, в срок до 20.06.2023 г., а официалното награждаване ще се проведе в гр. София в Деня на безопасността на движението по пътищата – 29.06.2023 г., когато ще бъдат обявени победителите. Критериите в категория „Образователна среда в подкрепа на БДП“ са, както следва:

 1. Категория „Образователна среда в подкрепа на БДП“ – ниво училище:
  • Критерии за отличаване на най-активните училища:
  • налична площадка, кабинет и други материално-технически съоръжения на територията на училището, свързани с БДП;
  • излъчен отбор за участие в Националното състезание по БДП за учебната 2022/2023 г.;
  • активност на комисията по БДП за обезопасяване на прилежащия към училището район (направени констатации за установени слабости на пътната инфраструктура в района на училището и предложени до общината мерки за обезопасяване);
  • проведени инициативи по БДП от началото на 2022 г. до момента.
  • Механизъм за отличаване на най-активните училища:
  • оценката на активността на училищата се извършва от ДАБДП на основата на попълнена и изпратена от училището кратка онлайн анкета, достъпна на: https://survey123.arcgis.com/share/993f26ea414544b69206744a8c7b123b;
  • посочените критерии се прилагат кумулативно.
 2. Категория „Образователна среда в подкрепа на БДП“ – ниво детска градина:
  • Критерии за отличаване на най-активните детски градини:

 

 • налична площадка, кабинет и други материално-технически съоръжения на територията на детската градина, свързани с БДП;
 • проведени инициативи по БДП от началото на 2022 г. до момента.
 • Механизъм за отличаване на най-активните детски градини:
 • оценката на активността на детските градини се извършва от ДАБДП на основата на попълнена и изпратена от детската градина кратка онлайн анкета, достъпна на: https://survey123.arcgis.com/share/e5f19d67ac4d4a2cb9a50a9fb17bba84 ;
 • посочените критерии се прилагат кумулативно.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СЪБКА ПОПОВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-1029/25.04.2023 г.

на началника на РУО – София-град/