Годишно съвещание с директорите във връзка с анализа на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2023/2024 учебна година

Изх. № РУО1-26741/29.08.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Екипът на РУО София-град има удоволствието да Ви покани на традиционното съвещание с директорите във връзка с анализа на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2023/2024 учебна година.

Очакваме Ви на 12.09.2023 г. от 10.00 часа в пленарната зала на Националния исторически музей!

С благодарност за Вашата отдаденост на образователната мисия и вяра в силата на екипната ни работа,

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД